Zajímavá místa

OBEC KAŠNICE

OBEC KAŠNICE

Kašnice | Zajímavá místa | 20.4.2018

Další ze zajímavých míst Hustopečska, které najdete v mobilní aplikaci Hustopečsko včetně míst k ubytování, termínů kulturních i vinařskýých akcí apod.


MĚSTO HUSTOPEČE

MĚSTO HUSTOPEČE

Hustopeče | Zajímavá místa | 12.6.2017

Ústřední středobod mikroregionu Hustopečsko.


OBEC VRBICE

OBEC VRBICE

Vrbice | Zajímavá místa | 11.6.2017

Vrbici najdete ve dvou mobilních aplikacích: v Hustopečsku a v Modrých Horách.


OBEC VELKÉ HOSTĚRÁDKY

OBEC VELKÉ HOSTĚRÁDKY

Velké Hostěrádky | Zajímavá místa | 8.5.2017


OBEC ŠITBOŘICE

OBEC ŠITBOŘICE

Šitbořice | Zajímavá místa | 17.11.2016

Šitbořice jsou významnou vinařskou obcí s řadou pozoruhodných památek. Připomeňme si malou výseč z obce slovem i obrazem.


ÚDOLÍ KAPLIČEK V KŘEPICÍCH

ÚDOLÍ KAPLIČEK V KŘEPICÍCH

Křepice | Zajímavá místa | 8.10.2016

Zajímavé místo v mikroregionu Hustopečsko.


ROZHLEDNA DALIBOR

ROZHLEDNA DALIBOR

Zaječí | Zajímavá místa | 13.9.2016

Nejen toto zajímavé místo najdete v aplikaci Mikroregion Hustopečsko.


OBEC KŘEPICE

OBEC KŘEPICE

Křepice | Zajímavá místa | 30.6.2016

Malý skvost regionu. I ona se už v červenci objeví v aplikaci Mikroregion Hustopečsko pro iOS/Android s nabídkou všeho, co Křepice nabízejí v oblasti památek, v přírodě, ve víně, sportu, stravování, ale i v relaxaci či v možnostech ubytovacích. Perlou je tzv. Údolí kapliček, oáza klidu.


OBEC UHERČICE

OBEC UHERČICE

Uherčice | Zajímavá místa | 12.6.2016

Leží na severozápadě Hustopečska a jsou proslulé zejména vinařstvím. I ony se vbrzku objeví v aplikaci Mikroregion Hustopečsko s nabídkou všeho, co nabízejí v oblasti památek, v přírodě, ve víně, sportu, stravování, ale i v relaxaci či v možnostech ubytovacích. Jsou místem, které pozvedává také protékající řeka Svratka.


OBEC POPICE

OBEC POPICE

Popice | Zajímavá místa | 27.5.2016

Výchozí bod značené turistické stezky na Pálavu a do Mikulova, ale taky významná obec Mikroregionu Hustopečsko.


OBEC POUZDŘANY

OBEC POUZDŘANY

Pouzdřany | Zajímavá místa | 18.5.2016

Nejstarší písemná zmínka je z roku 1244. Obec měnila od svého počátku několikrát svůj název. V minulém století bylo obyvatelstvo více méně česko-německé, a tak okupace v roce 1939 tu způsobila nemalé problémy. Významnou stavbou ve vsi je gotický kostel svatého Mikuláše a svatého Václava, měšťanský renesanční dům č. 115, barokní fara, sochy svatého Jana Nepomuckého a kaple svaté Rozálie z druhé poloviny 18. století.


MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

Klobouky u Brna | Zajímavá místa | 6.4.2016

Jsou doloženy jako panské sídlo od počátku 13. století. Leží v malebném údolí obklopeném lesy a vinicemi. Dominantou města je zámek. Nejstarší budovou ve městě je katolická fara. Další pamětihodností je barokní kaple sv. Barbory. Evangelický kostel pochází z roku 1883. Významnou dominantou je i větrný mlýn.


VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO

VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO

Velké Pavlovice | Zajímavá místa | 30.3.2016

Vinné sklepy Františka Lotrinského najdete ve městě Velké Pavlovice v blízkosti ekocentra Trkmanka. Patří k nově vybudovaným sklepním stavbám. Velkou předností je především podmanivý interiér. Zkraje roku 2016 přišly se zajímavým a originálním programem pro návštěvníky, a to s kurzy výuky tance na swingovou muziku.


OBEC HORNÍ BOJANOVICE

OBEC HORNÍ BOJANOVICE

Horni Bojanovice | Zajímavá místa | 21.3.2016

Horní Bojanovice – jsou starou kolonizační vsí založenou ve 13. století. Byla vždy samostatným statkem. Leží 40 km jižně od Brna v údolí jednoho z výběžků Ždánického lesa. Po staletí se zde pěstují červená i bílá vína. V obci se udržují lidové zvyky, najdeme tu pěkný areál k odpočinku a sportu tvořený lesoparkem a řadou sportovišť. Hlavní památkou obce je kostel sv. Vavřince z doby po polovině 13. století. Mezi zajímavé osobnosti se řadí František Satora, vlastenecký kněz, učitel T. G. Masaryka, dále rodáci – malíř Antonín Vojtek a populární zpěvák Bob Frídl.


OBEC ZAJEČÍ

OBEC ZAJEČÍ

Zaječí | Zajímavá místa | 27.2.2016


OBEC KRUMVÍŘ

OBEC KRUMVÍŘ

Krumvíř | Zajímavá místa | 21.2.2016


OBEC STAROVICE

OBEC STAROVICE

Starovice | Zajímavá místa | 24.8.2012


OBEC VELKÉ NĚMČICE

OBEC VELKÉ NĚMČICE

Velké Němčice | Zajímavá místa | 6.8.2012


MUZEUM OBCE KOBYLÍ

MUZEUM OBCE KOBYLÍ

Kobylí | Zajímavá místa | 20.7.2012

Prohlédnete si expozici věnovanou historii Kobylí a vývoji kobylského kroje, stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu z venkovské chalupy, expozici věnovanou nářadí a větším zemědělským strojům.


OBEC NĚMČIČKY

OBEC NĚMČIČKY

Němčičky | Zajímavá místa | 20.6.2012


Pohořelicko Hustopečsko Informace z regionu
Rozhovory
Mikulovsko Břeclavsko Profily
Zajímavá místa na Břeclavsku
Zajímavá místa na Břeclavsku

Natočíme Vám:

Hody - Koncert - Dokument
Firemní oslavu - Firemní navštívenku - Reklamní šot

Informace +420 737 444 221